Мы знаем 13 приемов защиты для ипотечника, у которого проблемы!

Ипотечный кредит стал проблемой для Вашей семьи? Появились просроченные платежи? Вам угрожают выселением? Мы знаем, что делать. Читайте и делайте репост данной инструкции.

Зачастую заемщик, у которого возникла просрочка по платежам, не знает, как правильно выстроить взаимоотношения с банком.


Мы знаем 13 приемов защиты для ипотечника, у которого проблемы!

Письменно обратитесь в банк, укажите причины просрочки платежей и как вы будете исправлять ситуацию.  К заявлению обязательно надо приложить документы, подтверждающие причину ухудшения финансового состояния (справки об утрате работоспособности, о болезни супруга, супруги, ребенка, о потери работы и пр.).

Требуйте, чтобы банк дал вам письменный мотивированный ответ в установленные Законом сроки.

Срок рассмотрения заявлений – от 15 до 30 дней.

Вы должны знать, что в связи с последними изменениями в Законе « О банках и банковской деятельности», любой ваш платеж идет на погашение только основного долга!

О любом нарушении со стороны банка, о нежелании сотрудничать с вами и находить компромиссное решение – сообщайте в Национальный Банк РК, в Департамент по защите прав потребителей финансовых услуг!

г. Алматы, ул. Айтеке би, 68 Департамент по защите прав потребителей финансовых услуг г-ну Терентьеву Александру Леонидовичу.

При Департаменте работает Общественная приемная. Прием ведется специалистами Департамента, ежедневно с 10 до 18 часов.

Если дело все-таки дошло до судебного разбирательства

Банк не имеет права требовать от вас уплаты пени в полном объеме. Согласно ст. 36 Закона «О банках и банковской деятельности» пеня начисляется в объеме не более 10% за каждый год пользования займом.

Если ваш займ относится к категории ипотечных жилищных займов, и брали его вы в валюте, то согласно ст. 36 Закона « О банках и банковской деятельности», банк имеет право взыскать с вас своё вознаграждение всего лишь за 180 дней просрочки.

Помните, что никто не вправе лишить вас жилья!

Статья 26 Конституции РК «Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда»

Очень часто банк, обращаясь в суд с исковым заявлением о взыскании с вас суммы задолженности, требует обратить взыскание на ваше имущество, проще говоря, узаконить изъятие вашего жилья. Как показывает практика, суд отказывает банкам в этой части иска и взыскивает только вашу задолженность.

Ни в коем случае не допускается выселение из единственного жилья в отопительный сезон!

===========================================================

Ипотека. Право на жилье. Автор лифлета — Лариса Бояр.

ДЛЯ ПЕЧАТИ НА А4
на казахском и русском языках

Ипотечнику — лифлет для печати

Если есть вопросы, пишите: panadefenders@gmail.com, некоторые вопросы требуют платных консультаций юристов, другие — можете найти на странице ЧаВО.БІЗ,  ИПОТЕКАСЫНДА МӘСЕЛЕСІ БАР АЗАМАТТАРДЫҢ ҚАЛАЙ ҚОРҒАУЫНЫҢ 13 ЖОЛЫН БІЛЕМІЗ.

Мәселені сотқа дейін шешуге тырысыңыз. Сот шешімі сіздің жағдайыңызды қиындатып жібереді.

Сотқай дейінгі талқылау.

 1. Банкке жасаған әр жолдауыңызды 2 экземпляр, жазбаша түрде жасаңыз. Банктің канцеляриясы сіздің арызыңызды қарауға алынды деген белгіні қойғанын қадалаңыз.
 2. Әр жазбаша түрде берілген арызыңызға, Банктен немесе басқа мекемеден жазбаша жауап беруді талап етіңіз.
 3. Банктің алдында қойылған өз міндеттеріңізді тиісті деңгейде орындамау туралы талап -ескерту қабылдаған кезде, сіз өзіңіздің жылжымайтын мүлікті соттан тыс рәсімнен бас тартып, іске асыратыныңызды арызға жазып, оны тіркеу үшін 25 күніңіз бар. Арызды жергілікті әділет органдарында тіркеу керек. (ХҚО)
 4. Банкке жазбаша тұрде өтініш жасап, төлемнің мерзімі қай себептен уақытында төленбегенін жазып, ол жағдайды қалай дұрыстайтыныңызды көрсетіңіз . Бұл мәселенің шешілетін мүмкін жолдары: қарыздың валютасын өзгерту, қарыз валютада алынған кезде, пайыз мөлшерлемесін төмендету, ай сайынғы төлемді азайтуымен, қарыз төлеу уақытын созу. Ақымен өсімақыны жартылай немесе толық есептен шығару.
 5. 15-30 күннің ішінде Банк сізге міндетті түрде себептемелі жауап беру керек. (Заңның 8 бабы «Жеке және заңды тұлғаулардың қарау тәртібі тұралы»).
 6. Назар аударыңыз — сіздің әр төлеміңіз тек негізгі қарызды төлеуге кетеді.
 7. Банк жағынан бұзылым жасалса — серіктестікті қаламау, ымыралы шешімді таппау — ҚР Ұлттық Банкіне хабар беріңіз, қаржы қызметтер тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментіне.

Ісіңіз сот талқылауына жеткен кезде.

 1. Банк сізді өсімақының толық мөлшерінде төлеуге талап етуге құқығы жоқ. Қарыздың әр жылы пайдаланғанына өсімақысы тек 10% мөлшерінде есептеледі.
 2. Сіздің қарызыңыз ипотекалық тұрғын қарыз категориясына жатса, және сіз оны валютада алған болсаңыз, Банк сізден тек 180 күн мерзімін өткізіп алған ақысын талап ете алады.

Егерде сот қарызды төлеу туралы шешім шығарып, ісіңізді жеке сот орындаушыға берсе

 1. Сот орындаушы қандай әрекеттерді, қандай сот қаулымдарды жасап жатқанын талап етіңіз. Сіздің мүлігіңізге баға қойып, қарызды  мүлікке итермелеп, сауда тағайындап, өткізіп жатса т.б. әрекеттерін 10 күннің ішінде сотта шағымдаңыз.
 2. Біліп жүріңіз, сот орындаушы сіздің Банк шоттарыңызға, және жалақы қаражатыңызға тыйым сала алады, бірақ бар ақшаңыздың тек 50 % артығына емес.
 3. Сот орындаушы сізге тұрғын үйді талап ететін қаулы берсе -ал сіз сот отырысына қатыспаған кезде- төреші мен сот орындаушы заң бұзуда. Қаулыны шағымдаңыз. Бұл сұрақ соттың ашық тұрінде шешілу керек.
 4. Азаматтарды жылыту мауысым кезінді, жалғыз пәтерден көшіруге, тиім салынады.

Осы және басқа да лифлеттерді электронды түрде жүктеп алу, толығырақ егжей-тегжейін түсіну, өтініштердің формасын мына ссылкаға басып ала аласыз:

Лифлеты-памятки/Кампания «Статья13» Лифлет-ескертпелер/Науқан “13Бап”

Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть