Қазақстан азаматтық қоғамы мен тәуелсіз құқық қорғау ұйымдарының үндеуі — Заявление независимых организаций гражданского общества и правозащитных организаций Казахстана — Statement of independent civil society organizations and human rights organizations of Kazakhstan

Қазақстан азаматтық қоғамы мен тәуелсіз құқық қорғау ұйымдарының үндеуі

Соңғы бірнеше аптада азаматтық қоғамның бірқатар тәуелсіз коммерциялық емес мекемелері мен құқық қорғау ұйымдары салық органдарының «шабуылына» ұшырады. Біздің ойымызша, оларды ҰҚК (Ұлттық қауіпсіздік комитеті) органдары тұр. Барлығы көшіріп алғандай, бір-бірінен айна қатесіз аумайды. Әртүрлі аймақтарда салық органдары салық есептілігінің 017.00 және 018.00 формаларын толтырудағы қателіктерді сылтауратып, ескерту хаттарын жолдаған. Бұл формалардың барлығы шетелдік көздерден қаржы алу мерзімі мен оның жұмсалуына қатысты. Мәселе салықтан жалтару, қаржыны заңсыз және мақсатсыз жұмсау жөнінде емес, форманы толтыруға қатысты.

ҚР қолданыстағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде формаларды толтырудағы қателіктер үшін қатаң жаза қарастырылған. Еге қате ақпарат бергені анықталатын болса, коммерциялық есес ұйымға  500 000 теңге айыппұл және 3 айға дейін жұмысын тоқтату (460-1 бап) жазасы қарастырылуы мүмкін.

2016-2017 жылдары Қазақстанның салық және әкімшілік заң бұзушылық заңнамаларына өзгертулер енгізілген. Атап айтқанда, шетелден қаржы алатын коммерциялық емес қоғамдық ұйымдарға есеп берудегі заң бұзушылықтар үшін қосымша әкімшілік жауапкершілік жүктелген.

Қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық және тәуелсіз ұлттық сарапшылар сол кезде бұл қосымша есеп беру, өзінің мәні бойынша, салық органдары мен ҚР Ақпараттық және әлеуметтік даму министрлігі алдындағы есеп беруді қайталайтынын, оны ұсыну ережелері заңдық сенімділік пен болжамдылық қағидаттарына сәйкес келмейтіндігін атқан. Оған қоса, заңнамада көрсетілген шарттар мен ережелер салық төлеушілерге тиісті бланкілерді толтыруда оның дұрыстығына толық сенімді болуға мүмкіндік бермейді.  Ал салық органдары, керісінше, заңдарды толық әрі өз ыңғайларына қарай пайдалануға мүмкіндік алған.

Қазіргі уақытта қазақстандық коммерциялық емес ұйымдар халықаралық ұйымдармен, шетелдік заңдық немесе жеке тұлғалармен жасалған келісім шаттар, банк қызметтері, барлық жобалар, оның мақсаты мен қаржысы жөніндегі ақпараттарды ҚР Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігіне береді. Бұдан бөлек, кірістер мен шығыстар, салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер жөнінде салық органдарына  есеп береді.

Коммерциялық емес сектордың есеп беруі коммерциялық ұйымдармен салыстырғанда әлде қайта жоғары. Бірақ коммерциялық сектордың инвестиция тарту мен бірлескен кәсіпорын ашуда шетелден қаржы алуы өте жоғары және коммерциялық емес ұйымдармен салыстыруға келмейді. Мемлекеттік органдардың өзі әртүрлі бағдарламалар мен жобаларға халықаралық ұйымдар, шетелдік банкерден көп жақтық немесе екі жақтық келісім шарттар негізінде  миллиондаған, миллиардтаған доллар қаржы алады.

Бірақ коммерциялық емес ұйымдарға ғана кемсітушілік пен репрессивті заң нормалары қарастырылған.

Солық кодексі де, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекісі де «жалған ақпарат» терминінің заңдық мағынасын түсіндірмейді. Қай ақпараттың «жалған» екенін, әкімшілік жауапкершілікке алып келетінін, техникалық қателіктер және т.б «жалған ақпаратқа» жата ма, жоқ па оны салық органдарының өзі анықтайды. Оның үстіне, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің  460-1 және 460-2 баптары қасақана зиян келтіру баптарына жатады. Жалған ақпарат беру әдейі, қандай да бір заңсыз мақсаттарға жету үшін жасалады. Бірақ біздің елімізде заңсыздықтың мақсатын дәлелдеу баяғыда қажет болмай қалған.

Қысымға ұшыраған ұйымдар алған ескерту хаттарына қарап, салық органдарының аталмыш формалардан техникалық қателік сияқты кез келген дүниені тауып, қысқа уақыт аралығында протокол толтырып, айыппұл салып, ұйым жұмысын тоқтатуға мүмкіндік алу керекті жөнінде тапсырма алған деген қорытынды жасауға болады.

Салық органдары қызметкерлерінің іс-әрекетіне, сенімсіздігіне, алаңдауларына қарап, бұл олардың өз бастамалары емес, олардың басты міндеті салық жинау. Қысымға ұшыраған ұйымдарға салық немесе бюджетке төленетін өзге де төлемдер жөнінде мін жоқ. Олардың барлғы бюджетке тиісті салығын төлеп отырған адал салық төлеушілер. Бұл шабылдардың саяси мақсаты бар. Ұйымдарды сотқа сүйеу, ең ауыр жағдайда олардың жұмысын белгілі бір уақытқа дейін тоқтату.

Бізің бәрін «еститін», бәрін «көретін» үкіметіміздің өзіне жүктелген халықаралық міндеттерді бұзып, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы мен ФАТФ стандарттарына қайшы, тәуелсіз құқық қорғау ұйымдары мен азаматтық қоғам бірлестіктеріне не себепті дәл қазір кедергі келтіріп отырғанын бағамдау қиын. Бірақ бұл іс-әрекет кезекті рет мемлекеттің имиджіне, оның инвестициялық ақуалына және өзге де рейтингтеріне кері әсерін тигізеді.

Бізге келетін болсақ, әрине, біз өз ұйымдарымызды, Қазақстан Республикасының соттарында және халықаралық деңгейдегі түрлі халықаралық коалицияларда, жұмыс топтары мен сараптамалық құрылымдарға қатысу шеңберінде, сондай-ақ халықаралық деңгейде қорғау үшін барлық қажетті шараларды жасаймыз, және оқиғалар теріс дамыған жағдайда біз мемлекеттік органдармен және ұйымдармен қарым-қатынасымызды қайта қарауға мәжбүр боламыз.

Қолдар:  

 • ҚҚ «Еркіндік Қанаты»
 • ҚҰ «Кадір қасиет»
 • РҚҰ «Адам құқығы мен заңдылықты сақтау Қазақстан халықаралық»
 • ҚҚ «Халықаралық құқықтық бастама»
 • ҚҚ «MediaNet халықаралық журналистика орталығы»
 • ҚҚ «Құқықтық медиа орталық»
 • ҚҰ «Эхо»

30 қараша 2020 жыл


 

ЗАЯВЛЕНИЕ

независимых организаций гражданского общества и правозащитных организаций Казахстана

В течение последних нескольких недель ряд независимых некоммерческих организаций гражданского общества и правозащитных организаций был «атакован» налоговыми службами, за которыми, по нашему мнению, стоят органы национальной безопасности. Во всех случаях, как под копирку, в разных регионах страны почти в одно и то же время налоговые органы направили извещения о якобы нарушениях в заполнении форм 017.00 и 018.00 налоговой отчетности, которые касаются сроков уведомления о получении средств из иностранных источников и их расходовании. Речь не идет об уклонении от уплаты налогов, речь не идет о расходовании средств на незаконные цели, речь не идет каких-то противоправных действиях. Речь идет о заполнении форм информационного характера.

Действующий Кодекс РК об административных правонарушениях предусматривает жесткие административные наказания за выявление неточностей в заполнении этих форм. В случае установления недостоверности сведений некоммерческой организации грозит безальтернативно штраф в размере более 500 000 тенге и приостановление деятельности на срок до 3 месяцев (статья 460-1 КоАП РК).

В 2016-2017 годах в казахстанское налоговое законодательство и законодательство об административных правонарушениях были внесены изменения, касающиеся дополнительной отчетности некоммерческих общественных организаций о получении и расходовании средств, полученных из иностранных источников, а также административной ответственности за нарушения такой отчетности.

Казахстанские неправительственные организации, международные и независимые национальные эксперты указывали тогда, что помимо того, что эта дополнительная отчетность, по существу, дублирует уже имеющуюся отчетность в налоговые органы и Министерство информации и общественного развития РК, правила ее предоставления содержат не соответствующие принципу юридической определенности и предсказуемости термины и положения, которые не позволяют налогоплательщикам со всей определенностью быть уверенными в правильности заполнения соответствующих форм, а налоговым органам, наоборот, позволяют весьма произвольно и избирательно толковать нормы закона.

В настоящее время казахстанские некоммерческие организации предоставляют информацию о заключенных договорах с международными организациями, иностранными юридическими и физическими лицами — в обслуживающие их банки, информацию обо всех своих проектах, программах с указанием целей, задач и сумм – в Министерство информации и общественного развития РК, всю предусмотренную законодательством информацию о доходах и расходах, а также уплаченных налогах и других обязательных платежах в бюджет – в налоговые органы.

Отчетность некоммерческого сектора намного больше и детальнее, чем всех коммерческих организаций, хотя в рамках инвестиций и совместных предприятий коммерческий сектор получает несравнимо большие объемы финансирования из иностранных источников. И сами государственные органы получают многомиллионное и даже миллиардное (в долларовом выражении) финансирование из иностранных источников на различные программы и проекты в рамках многосторонних и двусторонних договоров с международными организациями, иностранными банками и зарубежными организациями.

Но только в отношении некоммерческих организаций действуют дискриминационные и репрессивные нормы законодательства, основанные на принципе «презумпции виновности» общественных организаций.

С учетом того, что ни Налоговый кодекс, ни КоАП РК не определяют термин «недостоверная информация» в юридическом смысле, не указывают, какая «недостоверность» рассматривается как административное правонарушение и приводит к серьезным правовым последствиям, относятся ли технические ошибки, опечатки и т.д. к «недостоверным сведениям», налоговые органы могут сами определять, что к ним относить. Более того, хотя статьи 460-1 и 460-2 КоАП РК относятся к статьям с умышленной формой вины, потому что предоставление недостоверных сведений должно осуществляться умышленно с какой-то противоправной целью, доказательство умысла в нашем административном производстве уже давно перестало быть необходимым.

Из полученных попавшими «под прессинг» организациями извещений и уведомлений можно сделать вывод, что налоговые органы получили «указание» найти хоть что-нибудь, любые неточности, опечатки, технические ошибки в этих формах, с тем чтобы в кратчайшие сроки составить протоколы и дальше иметь возможность оштрафовать и приостановить деятельность этих организаций.

Судя по действиям сотрудников налоговых органов, их суетливости, неуверенности и даже растерянности — это явно не инициатива этих служб, главной задачей которых является сбор налогов. Никаких претензий по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет к «атакованным» организациям нет. Они относятся к добросовестным налогоплательщикам, перечислившим в бюджет значительные суммы. Значит, цель этой «атаки» — политическая, заставить эти организации «отбиваться» от необоснованных претензий, судиться или, в худшем случае, вообще парализовать их деятельность на какое-то время.

Трудно предположить, что именно сподвигло наше всё «слышащее» и всё «видящее» государство решить именно сейчас начать создавать проблемы независимым  правозащитным организациям и организациям гражданского общества, грубо нарушая свои международные обязательства в области поддержки гражданского общества, стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рекомендации ФАТФ и ряда других международных организаций и структур, но очевидно, что эти действия самым негативным образом повлияют на имидж государства, его инвестиционную привлекательность и другие рейтинги.

Что касается нас, то мы, конечно, предпримем все необходимые шаги для защиты наших организаций, как правового характера, в том числе в судах Республики Казахстан, так и на международном уровне в рамках нашего участия в различных международных коалициях, рабочих группах и экспертных структурах, и при негативном развитии событий будем вынуждены пересмотреть наши взаимоотношения с государственными органами и организациями.

 

Подписи:

 

 • ОФ «Еркіндік Қанаты»
 • ОО «Кадір қасиет»
 • РОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности»
 • ОФ «Международная Правовая Инициатива»
 • ОФ «Международный центр журналистики – MediaNet»
 • ОФ «Правовой медиа-центр»
 • ОО «Эхо»

30 ноября 2020 года


STATEMENT

of independent civil society organizations and human rights organizations of Kazakhstan

Over the past several weeks, a number of independent non-profit civil society and human rights organizations have been «attacked» by the tax authorities, which attacks, we believe, are masterminded by the national security authorities. In all cases, the same modus operandi was used — in different regions of the country at almost the same time, the tax authorities sent notices of alleged violations in completing tax reporting forms 017.00 and 018.00 with respect to the timing of notification of receipt of funds from foreign sources and their spending. This is not about tax evasion, or spending funds for illegal purposes, or about any other illegal actions. It’s all about filling information forms.

The current Code of Administrative Offenses of the Republic of Kazakhstan provides for severe administrative penalties for identifying inaccuracies in how such forms are filled in. If the information is found to be false, a non-profit organization faces a fine of more than 500,000 tenge and suspension of activities for up to 3 months (Article 460-1 of the Administrative Code of the Republic of Kazakhstan).

In 2016-2017, the Kazakh tax legislation and legislation on administrative offenses were amended with respect to additional reporting by non-profit public organizations on the receipt and spending of funds received from foreign sources, as well as administrative liability for violations of such reporting.

Kazakhstani non-governmental organizations, international and independent national experts pointed out at that time that, in addition to the fact that such additional reporting, in essence, duplicates the existing reporting to the tax authorities and the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan, the rules for making such reporting contain terms and provisions which do not comply with the principle of legal certainty and predictability and do not allow taxpayers to be absolutely confident that the relevant forms are completed correctly, while they set the stage for the tax authorities, on the contrary, to apply a very arbitrary and selective interpretation of the law.

Currently, Kazakhstani non-profit organizations provide information with respect to any agreements concluded with international organizations, foreign legal entities and individuals — to the banks serving them; information on all their projects, programs indicating goals, objectives and amounts — to the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan; all information provided by law on income and expenses, as well as paid taxes and other obligatory payments to the budget — to the tax authorities.

The reporting of the non-profit sector is more voluminous and more detailed than that of all commercial organizations, although the commercial sector receives incomparably larger amounts of funding from foreign sources through investments and joint ventures. The government bodies themselves receive multimillion or even billions (in dollar terms) of funding from foreign sources through various programs and projects within the framework of multilateral and bilateral agreements with international organizations, foreign banks and foreign organizations.

But only non-profit organizations are subjected to discriminatory and repressive provisions of legislation based on the principle of «presumption of guilt» of public organizations.

Taking into account that neither the Tax Code nor the Administrative Code of the Republic of Kazakhstan defines the term “false information” in the legal sense, nor does it state what kind of “falsity” is regarded as an administrative violation and results in serious legal consequences, i.e. the tax authorities may decide themselves as to whether clerical errors, misprints, etc. may be regarded or classified as “false information”. Moreover, whereas Articles 460-1 and 460-2 of the Administrative Code of the Republic of Kazakhstan belong to the articles involving intentional fault, false information must be provided intentionally for any illegal purpose; evidence of intent in our administrative proceedings has ceased to be necessary long ago.

As it may be concluded from communications and notifications from organizations, which have been placed “under pressure”, the tax authorities have been “instructed” to find something, i.e. any inaccuracies, clerical mistakes or clerical misprints in these forms, in order to draw up administrative violation records as soon as possible and to be able further to fine or suspend the activities of such organizations.

Judging by the actions of the officers of the tax authorities, their fussiness, uncertainty or even confusion, it becomes clear that it was not the initiative of the tax authorities, whose principal purpose is tax collection. No claims regarding the payment of taxes and other obligatory payments to the budget have been made against the “attacked” organizations. Such organizations are in good standing as tax payers and have paid significant amounts to the budget. This means that the purpose of such “attack” is political, to force these organizations to “fight back” from unfounded claims, to go to court or, in the worst case, to paralyze their activities for some time.

It is difficult to imagine what exactly prompted our “all-hearing” and “all-seeing” state to decide to start creating problems for independent human rights organizations and civil society organizations at this particular time and in gross violation of its international obligations in the field of support of civil society, the standards of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD ), recommendations of the FATF and a number of other international organizations and structures.  It is clear, however, that such actions will have the most negative impact on the image of the state, its investment attractiveness and other ratings.

As for us, we, of course, will take all necessary steps to protect our organizations, both legal, including in the courts of the Republic of Kazakhstan, and at the international level within the framework of our participation in various international coalitions, working groups and expert structures, and should the events take a negative course, we will be forced to re-examine our relationship with government bodies and organizations.

Signed:  

 • Public Foundation “Еrkindik Qanaty”
 • Public Association “Kadir Kasiet”
 • Republican Public Association “Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law”
 • Public Foundation “International Legal Initiative”
 • Public Foundation “MediaNet International Centre for Journalism”
 • Public Foundation “Legal Media Centre”
 • Public Association “Echo”

30 November 2020

Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть

Уже подписали 214

 • Гульжан, Шымкент, 20 января 2021
 • Матвеева Татьяна, Алматы, 25 декабря 2020
 • Оспанова гульмира, Нур Султане, Юрист, 19 декабря 2020
 • Manarbek Abenov, Almaty, 9 декабря 2020
 • Нурпеисов, Семей, 9 декабря 2020
 • Ахмедов Бекзад, Нур-султан, Ип Bra-mus, 8 декабря 2020
 • Хусаинов Турсынбек, Семей, Ип, 7 декабря 2020
 • Ккусатаев максат сериккалиевич, Семей, Партия осдп, 7 декабря 2020
 • Жахин Серик Ергалиевич, Астана, ДВК, 7 декабря 2020
 • Ишмухаметов Фарит, Семей, Самозанятый, 7 декабря 2020
 • Нысамбаев Талгат, Семей, Гражданин, 7 декабря 2020
 • Кашкимбаев Жандос, Цюрих, Voice of Kazakhstan, 7 декабря 2020
 • Салимов Булат, Семей, 7 декабря 2020
 • Жумагельдина Айман, Семей, 7 декабря 2020
 • Жумагелдина Ажар, Семей, Гражданин, 7 декабря 2020
 • Машпиев Роллан, Семей, РОО "ОСДП", 7 декабря 2020
 • Miras Nurmukhanbetov, Алматы, независимый журналист, 7 декабря 2020
 • Yerkebulan Kairzhanov, Алматы, 7 декабря 2020
 • Жумагельдин Санлак, Усть Каменогорск, 7 декабря 2020
 • Жумагельдина Гульфира, Усть Каменогорск, 7 декабря 2020
 • Жумагельдин Иса, Семей, Оразалин Қазақстана, 7 декабря 2020
 • Султанбеков Кенжебек, Семей, КСК, 7 декабря 2020
 • Жупарханова Галия, Актау, 7 декабря 2020
 • Дастан Базенов, Уральск, 7 декабря 2020
 • Сизова Мария, Усть-каменогорск, 6 декабря 2020
 • Ражанов, Алматы, 6 декабря 2020
 • Тажгалиева Асемгуль, Уральск, ИП Тажгалиева, 6 декабря 2020
 • Еркенов Жанузак Талгатович, Ерейментау, ГУ"Отдел ЖКХ ПТ АД и ЖИ Ерейментауского района, 6 декабря 2020
 • Туркебаева Эльмира, Алматы, 6 декабря 2020
 • Калеева Тамара, Алматы, Фонд "Адил соз", 5 декабря 2020
 • Назарбаев Нуржан, Актобе, 4 декабря 2020
 • Маршалов Сергей, Петропавловск, 4 декабря 2020
 • Имангалиева, Алматы, 4 декабря 2020
 • Аубакиров Арсен, Астана, ОФ "Human Rights Consulting Group", 4 декабря 2020
 • Бекмуханбетова Балжан, Астана, 4 декабря 2020
 • Юсуп Аиша, Астана, 4 декабря 2020
 • Шермаханбетова канчаи, Сарыагаш, 4 декабря 2020
 • Балтабаева, Семей, 2020, 4 декабря 2020
 • Султанова Джулдузай, Астана, 4 декабря 2020
 • galiya khan, almaty, 4 декабря 2020
 • Абдигапар Жомарт, Астана, Безработный, 4 декабря 2020
 • Рахмет Дана, Астана, И.П, 3 декабря 2020
 • Алиханов Нурберген, Актау, Неработает, 3 декабря 2020
 • Наурызбаев. Мырзагали, Актау, ТОО,,OSC", 3 декабря 2020
 • Сапаргалиев Муслим, Алматы, Частное лицо, 3 декабря 2020
 • Цхай Екатерина, Астана, Qaharman, 3 декабря 2020
 • Галым Агелеуов, Алматы, Либерти, 3 декабря 2020
 • Косбаев Бекбол Нурбердиевич, Актау, NCOC, 3 декабря 2020
 • Мукушева Арай, Нур-Сулиан, Көкөністер, 3 декабря 2020
 • Гульмайра Мукушева, Астана, 3 декабря 2020
 • Асылбек Жумабаев, Уральск, 3 декабря 2020
 • Абзал Иманкулов, Бурлин, 3 декабря 2020
 • Баймуратова Айгерим, Усть-Каменогорск, Freedom Defenders, 3 декабря 2020
 • Жунусов Жанибек, Астана, Гражданский Активист, 3 декабря 2020
 • Маликов, Караганды, 3 декабря 2020
 • Токтарова Жанар, Туркистанскии обл, Безработная, 3 декабря 2020
 • Ковлягина Светлана, Павлодар, ОО "Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека", 3 декабря 2020
 • Тусбеков Сейлхан, Астана, Физическое лицо, 3 декабря 2020
 • Нурбаев Камбар, Алматы, ИП, 3 декабря 2020
 • Кендирбаева Асем, Астана, Нет, 3 декабря 2020
 • Асабаев Асылжан Талгатович, Туркистан облисть казугуртски раён жанаталап, Водитель, 3 декабря 2020
 • Уразбаев Амангелді, Орал, Рабочи, 3 декабря 2020
 • Халнязов Нуржан, Актобе, физ. лицо, 3 декабря 2020
 • Жубанов Тлеген, Семей, Self, 3 декабря 2020
 • Дина Курманова, Актобе, 3 декабря 2020
 • Исабаева А. А., Алматы, DVK KOSHE, 3 декабря 2020
 • miras bisembaiuli, astana, nazarbaev vor, 3 декабря 2020
 • Alibek Bolat, Kokshetau, ShalKet, 3 декабря 2020
 • Бахтияр Даулетжан, Алматы, Двк, 3 декабря 2020
 • Ерболат Жандильденов, Алматы, 3 декабря 2020
 • Qanat Sarmanov, Kazakhstan, dvk, 3 декабря 2020
 • Мерлан шотыков, алматы, ДВК, 3 декабря 2020
 • Иванова Наталья, Петропавловск, 3 декабря 2020
 • Венера Жанбаева, Нұр-Сұлтан, 3 декабря 2020
 • Нургазин Болат, Актау, 3 декабря 2020
 • Каналиев Абзал, Актау, Инвалид 3 группы, 3 декабря 2020
 • Темиров Мурат, Алматы, 3 декабря 2020
 • Охасов Орынбай, Уральск, Частный, 3 декабря 2020
 • Зухра Нариман, Актобе, Фонд Защиты Прав Человека «Qaharman», 2 декабря 2020
 • Sand-Akhmet Sandugash, Kostanay, Freelanser, 2 декабря 2020
 • Асет Наурызбаев, Алматы, 2 декабря 2020
 • Сазамбаева Махаббат, Астана, Гражданский активистка, 2 декабря 2020
 • Оспанов Мурат, Алматы, Безработный, 2 декабря 2020
 • Жайлыбаев Кенес, Актау, 2 декабря 2020
 • Семёнова Елена, Павлодар, ОО "Мы против пыток", 2 декабря 2020
 • Talgat Salykov, Almaty, DVK, 2 декабря 2020
 • Дюсекенева Элеонора, Алма-Ата, 2 декабря 2020
 • Шапагатин Абай, Алматы, Частное лицо, 2 декабря 2020
 • Марат Абдурахманов, Алматы, 2 декабря 2020
 • Алтынбаев, Нурсултан, 2 декабря 2020
 • Абиев Конысбек, Шымкент, 2 декабря 2020
 • Абилаким БАУЫРЖАН, Шымкент, 2 декабря 2020
 • Почанов Тимур, Алматы, Гражданин РК, 2 декабря 2020
 • Данияров Тлек Дюсимбаевич 2 декабря, Костанай, Гражданский Активист, 2 декабря 2020
 • Уразова Эльвира, Astana, 2 декабря 2020
 • Имамбаева Гульнур, Актау, 2 декабря 2020
 • Мусаев Ильяс, Атырау, 2 декабря 2020
 • Камилла Шоканова, Алматы, 2 декабря 2020
 • Халелова Ирина, Алматы, 2 декабря 2020
 • Мазитова А Г, Орал, Мектеп, 2 декабря 2020
 • Сансызбаев Нұрлан, Арал, Водитель, 2 декабря 2020
 • Семей Аскар, Астана, 2 декабря 2020
 • Сембаев Нуржан, Семей, 2 декабря 2020
 • Аймухаметова Сауле, Алматы, 2 декабря 2020
 • Мукатаев Ернар, 2 декабря 2020
 • Калиева Анар, Семей, 2 декабря 2020
 • Akperdinova Bayan, Ust'-Kamenogorsk, Правозащитная инициатива "Елимай", 2 декабря 2020
 • Бибигуль Мамай (Беккужиева), Алматы, не работаю, 2 декабря 2020
 • Султанова Клара, Астана, 2 декабря 2020
 • Давлеткереев Акылбек, Уральск, 2 декабря 2020
 • Темиргазиев Айтжан, Актобе, 2 декабря 2020
 • Кадыркулова Марал, Уральск, ИП "Кадыркулова", 2 декабря 2020
 • Сауле Мухамбетова, Алматы, 2 декабря 2020
 • Владимир Козлов, Киев (Kyiv, Ukraine), Проект Kuresker, 2 декабря 2020
 • Алма Гизатовна Абдугалимова, Алматы, частное лицо, 2 декабря 2020
 • Абдикаримова Гулзира, Караганда, 2 декабря 2020
 • Нуранова Молдир, шымкент, 2 декабря 2020
 • Оксана Шевчук, Алматы, 2 декабря 2020
 • Кабиева Мензада, Уральск, К/х Адай, 2 декабря 2020
 • Джахин Амангельды, Астана, 2 декабря 2020
 • Акишева Айжан, Ерейментау, безработная, 2 декабря 2020
 • Абильдаев, Шымкент, Безработный, 2 декабря 2020
 • Акимов Женис, Жанаозен, 2 декабря 2020
 • Insenova Dilnar, Алматы, 2 декабря 2020
 • Саркулов Бауыржан, Актобе, Частное лицо, 2 декабря 2020
 • джимбаев мурат, karaganda, 2 декабря 2020
 • Мостетцкая ШОЛПАН, Roma, Privato, 2 декабря 2020
 • Хабибрахманова кристина, Усть-Каменогорск, 2 декабря 2020
 • Онланьеккызы Асель, Астана, 2 декабря 2020
 • Рақым Дариға, Алматы, Физическое лицо, 2 декабря 2020
 • Дана Жанай, Almaty, Human Rights Protection Foundation Qaharman, 2 декабря 2020
 • Құндыз Шайхсламова, Тараз, Нет, 2 декабря 2020
 • Нурлыбаев Алмас, Алматы, 2 декабря 2020
 • Корбаков Мерей Куанышович, Мангистауская обл. Бейнеу район Бейнеу село, Белсенді, 2 декабря 2020
 • Усенова Гулсара, Астана, 2 декабря 2020
 • Акбопе Маканова, Атырау, 2 декабря 2020
 • Каныш Бескулаков, Кызылорда, Без работа, 2 декабря 2020
 • Молчанов Евгений, Караганда, Журналист, 2 декабря 2020
 • Аширалиев Ануар, Алматы, 2 декабря 2020
 • Хасенов Данияр, Алматы, 2 декабря 2020
 • Распаева Ж, Костанай, 2 декабря 2020
 • Жанакбаева Гульбала, Алматы, 2 декабря 2020
 • Сагимбаева Айгуль, Алматы, частный, 2 декабря 2020
 • Венера Конарбаева, Жанаозен, 2 декабря 2020
 • Бисембаев Ильяс, Алматы, 2 декабря 2020
 • Карабаев Галымжан, Сарыагаш, Безработный, 2 декабря 2020
 • Султанов Абайбек, Алматы., Правозащитное движение Article 14, 2 декабря 2020
 • ТАСТАЕВ Нурсултан, АСТАНА, 2 декабря 2020
 • Акбердиева Айгуль, Актау, Временно не работающая, 2 декабря 2020
 • Жуманов Бектур, Астана, Самозанят, 2 декабря 2020
 • Садуақас Зулфия, ВКО г.Зайсан, 2 декабря 2020
 • Оспанов Булат, Алматы, 2 декабря 2020
 • Широбокова Оксана Николаевна, ПЕТРОПАВЛОВСК, ИП Русанова, 2 декабря 2020
 • Есхожин Ербол, Астана, 2 декабря 2020
 • Акинфеев Вадим, Astana, 2 декабря 2020
 • Сейдахметова Зубайда, Астана, Самозанята, 2 декабря 2020
 • Садвакасова Айя, Степногорск, ИП, 2 декабря 2020
 • Турдиева Улболсын, Актау, 2 декабря 2020
 • Беспаева Фариза Нурнагымовна, Нур-Султан, Самозанята, 2 декабря 2020
 • Павел Айгуль, Уральск, Правозащитное движение «405», 2 декабря 2020
 • Karlyga Kuanyshbay, Almaty, 2 декабря 2020
 • Досмамбетова Ляззат Кайруллаевна, Шымкент, 2 декабря 2020
 • Turumbaev Zhanibek, Qostanai, 2 декабря 2020
 • Indira Mashrapova, Караганда, 2 декабря 2020
 • Azamat Orazay, 2 декабря 2020
 • Бурманов Жарылгап, Алматы, частное лицо, 2 декабря 2020
 • Barlyk Mendygaziyev, Washington, Freedom Kazakhstan Foundation, USA, 2 декабря 2020
 • Аня Шукеева, Астана, Правозащитное движение 405, 2 декабря 2020
 • Салимжанова, 2 декабря 2020
 • Сатыбалдин Руслан, Уральск, Частное лицо, 2 декабря 2020
 • Аспандиярова Маржан, Алматы, Правозащитник, 1 декабря 2020
 • Кенженова Агиля, Алматы, 1 декабря 2020
 • Бахретдинова Марина, Щучинск, 1 декабря 2020
 • Гибрат Салаватов, Уральск, 1 декабря 2020
 • Самбетов Медет, Аксай, СПА Сичим, 1 декабря 2020
 • Каримов Бахтияр, Нур-Султан, Частное лицо, 1 декабря 2020
 • Токсеитов Тимур Тлеубекович, Алматы, Гражданский активист, 1 декабря 2020
 • Ахмедьяров Лукпан, Уральск, ОО Абырой, 1 декабря 2020
 • Марат Куанышев, Алматы, NAVUS LLP, 1 декабря 2020
 • Janar Jandosova _ Жанар Джандосова, Almaty, Центр Сандж, 1 декабря 2020
 • Уразбаева Гульсим, Алматы, 1 декабря 2020
 • Мирболат Мырзатайұлы, Алматы, Журналистік зерттеулер агенттігі, 1 декабря 2020
 • Канатбаев Серик Ганиевич, Уральск, 1 декабря 2020
 • Kenzhebek Sultanbekov, Семей, КСК "Проспект Шакарима 84 86", 1 декабря 2020
 • Дуйсекенова Жанар, Алматы, 1 декабря 2020
 • Айдымбекова Жибек, Алматы, 1 декабря 2020
 • Тажкенов Амантай Айсултанович, Ақтөбе, ИП Тажкенов, 1 декабря 2020
 • Казина Эртюрк, Алматы, Казина Эртюрк, 1 декабря 2020
 • Усупбаева А.А., Алматы, 1 декабря 2020
 • Атькен Улжан, Астана, АЛЬЯНС НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, 1 декабря 2020
 • Жуматаев Болат, Алматы, ОБФ ХАҚ (HAQ), 1 декабря 2020
 • Сабрайым Жеңісбек, Алматы, Кино актёр, 1 декабря 2020
 • Аякоз Ханетова, Алматы, ХАК, 1 декабря 2020
 • Цишевская Динара, Алматы, 1 декабря 2020
 • Абилов Нуржан, Астана, Фермер, 1 декабря 2020
 • Раев.Азамат. Берькболович, Балхаш, 1 декабря 2020
 • Baiturganov Akhmet, Almaty, 1 декабря 2020
 • Калиев Манар, Almaty, 1 декабря 2020
 • Батыр Адайбаев, Алматы, Независимые наблюдатели, 1 декабря 2020
 • Оразұлы Қыдырəлі, Алматы, 1 декабря 2020
 • Джамалиев Аслан, Уральск, 1 декабря 2020
 • Хусаинова фатима, Алматы, Пенсионер, 1 декабря 2020
 • Сеитов Тулеген, Астана, 1 декабря 2020
 • Азамат Имамбаев, Алматы, 1 декабря 2020
 • Ботагоз Иса, Церматт, Коалиция Гражданского общества, 1 декабря 2020
 • Рустам Жантасов, Петропавловск, Филиал ОФ «МИСК» в г. Петропавловске и СКО, 1 декабря 2020
 • Толкеев Ерсен Саулебаевич, Караганда, 1 декабря 2020
 • Какимова Индира Болатовна, Усть-каменогорск, ОО "Ариадна", 1 декабря 2020
 • Крестьянский Геннадий, Алматы, Гр. активист, 1 декабря 2020
 • Василина Атоянц, Алматы, Молодёжная информационная служба Казахстана, 1 декабря 2020
 • Қожалиева Тогжан, Алматы, HAQ, 1 декабря 2020
 • Бахытжан Торегожина, г.Алматы, ОФ "Ар.Рух.Хак", 1 декабря 2020
 • Байдекенов Мурат, Уральск, 30 ноября 2020
 • Фатима Джандосова, Алматы, Альянс Независимых Наблюдателей, 30 ноября 2020
Показать всех