ПРЕСС-РЕЛИЗ

 Учреждение Омбудсмена обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам реформирования правоохранительных органов

 

29 августа 2018 года                                                                             г. Астана

 

В связи с участившимися жалобами из мест лишения свободы на жестокое обращение с осужденными, по поручению Уполномоченного по правам человека в РК региональной группой национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) были проведены мониторинговые посещения ряда пенитициарных учреждений Алматинской области.

Участниками группы НПМ, в состав которой входили квалифицированные специалисты и медэксперты, были выявлены и документированы факты жестокого обращения с осужденными, один из которых предположительно от полученных травм скончался.

Вопросы превышения должностных полномочий в местах лишения свободы неоднократно были предметом рассмотрения Координационного совета НПМ, в связи с чем в уполномоченные государственные органы направлялись соответствующие обращения и рекомендации. Однако вышеуказанные проблемы продолжают иметь системный характер.

Следует отметить, что внимание общества к указанным проблемам является важным и чувствительным фактором его доверия к правоохранительным органам, недостаточный уровень которого отметил Глава государства во время своего рабочего визита в г. Атырау.

Жестокое обращение с осужденными, в том числе в силу отсутствия в пенитициарной системе культуры неприятия такого и квалифицированных кадров, практически сводит на нет задачи ресоциализации осужденных, предотвращения роста рецидивной преступности, о чем свидетельствуют недавние резонансные преступления.

Данные обстоятельства являются сдерживающим фактором в реализации поручения Президента Республики Казахстан по реформированию правоохранительных органов и требуют внимания всех государственных структур, вовлеченных в данный процесс.

В связи с вышеизложенным, учреждением Уполномоченного по правам человека было направлено обращение в Генеральную прокуратуру с приложением конкретных фактов для рассмотрения в надзорном порядке и принятия соответствующих системных мер.

                                                                                     Пресс-служба аппарата

Уполномоченного по правам человека в РК

Скачать пресс-релиз в pdf 

БАСПАСӨЗ-АЙҒАҚ PDF


БАСПАСӨЗ-АЙҒАҚ

 2018 жылғы 29 тамыз                                                                             Астана қ.

Омбудсмен мекемесі құқық қорғау органдарын реформалау мәселелері бойынша Бас прокуратураға жүгінді

 

 

Сотталғандарға қатыгез қарым-қатынасқа қатысты қамауда ұстау орындарынан жиі түсетін шағымдарға байланысты Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің тапсырмасы бойынша азаптауларды болдырмау жөніндегі ұлттық алдын алу тетігінің аймақтық тобы (ҰАТ) Алматы облысындағы бірқатар пенитенциарлық мекемелерге мониторинг жүргізді.

Білікті мамандар мен медицина сарапшыларын қамтитын ҰАТ тобының қатысушыларымен сотталғандарға қатыгез қарым-қатынас көрсету фактілері анықталды және құжатталды, олардың біреуі шамамен алған жарақаттарынан көз жұмған.

Бас бостандығынан айыру орындарында өкілеттіктерді теріс пайдалану мәселелері ҰАТ Үйлестіру Кеңесінің бірнеше рет қарастыру нысаны болды және уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті шағымдар мен ұсынымдар жіберілді. Дегенмен, жоғарыда аталған проблемалар жүйелі сипатта қалуда.

Құқық қорғау органдарына деген сенімінің жеткіліксіз деңгейін Мемлекет басшысы Атырау қаласына жұмыс сапары кезінде атап өткен болатын, осы мәселелерге қоғамның назары бұл органдарға деген сенімінің маңызды және сезімтал факторы болатынын айта кету керек.

Сотталғандарға қатыгез қарым-қатынас, оның ішінде пенитенциарлық жүйеде мәдениеттің және білікті кадрлардан болмауы салдарынан, сотталғандарды қайта әлеуметтендіру, рецидивті қылмыстың өсуін болдырмау мәселелері іс жүзінде жоққа шығарылады, бұған соңғы болған резонансты қылмыстар куәландырады.

Бұл жағдайлар құқық қорғау органдарын реформалау бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасын орындауға тежеуші фактор болып табылады және осы процеске тартылған барлық мемлекеттік құрылымдардың назарын талап етеді.

В связи с вышеизложенным, учреждением Уполномоченного по правам человека было направлено обращение в Генеральную прокуратуру с приложением конкретных фактов для рассмотрения в надзорном порядке и принятия соответствующих системных мер.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Адам құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесі нақты фактілерді келтіре отырып, Бас прокуратураға қадағалау тәртібімен қарауға және тиісті жүйелік шараларды қабылдау үшін жүгінді.

 

 ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкіл аппаратының баспасөз-қызметі

 

Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть